Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Tekući rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora
 • 21 Septembar 2016
 • od KUIPTK

Počevši od 05.09.2016 godine, zajednički timovi inspektora za radne odnose i tržišnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona vrše pojačani inspekcijski nadzor na cijeloj teritoriji Tuzlanskog kantona, usmjeren prvenstveno na suzbijanje  svih oblika radnog angažovanja osoba suprotnom odredbama važećih zakona i na kontrolu provedbe odredbi   Zakona o unutrašnjoj trgovini,...

Saopštenje za javnost – Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2016. godine
 • 08 Septembar 2016
 • od KUIPTK

Na 48. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 06.09.2016. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2016. godine. U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.031 kontrolu, zatim  4.468  predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata,...

Saopštenje za javnost – pojačani inspekcijski nadzor tržišno-turističke inspekcije
 • 01 Septembar 2016
 • od KUIPTK

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, a sa ciljem kontinuirane kontrole poštivanja zakonske regulative u poslovanju i sprečavanja svih oblika sive ekonomije na području Tuzlanskog kantona, kantonalni tržišno-turistički inspektori će počev od 05.09.2015. godine, vršiti pojačani nadzor nad poštivanjem odredbi članova  Zakona o unutrašnjoj trgovini...

Saopćenje za javnost – Pojačani inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa
 • 01 Septembar 2016
 • od KUIPTK

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, počevši od 5.09.2016.godine, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa, vršiti će pojačani inspekcijski nadzor koji će se odnositi prvenstveno na suzbijanja rada „na crno“ odnosno svih oblika radnog angažovanja osoba, suprotno odredbama zakona koji regulišu navedenu oblast. Inspekcijski  nadzor vršit će se na ...

 • 29 Avgust 2016
 • od KUIPTK
Kurban bajram

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 28 April 2016
 • od KUIPTK
POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Dana 25.04.2015. godine Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i isti stavila na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Za javnu...

 • 11 April 2016
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIPTK za 2015. godinu

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 05.04.2016. godine, razmatran je  Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2015....

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka