Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU
  • 28 April 2016
  • od KUIPTK

Dana 25.04.2015. godine Skupština Tuzlanskog kantona je prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona i isti stavila na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Za javnu raspravu, sumiranje rezultata i izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog...

Izvještaj o radu KUIPTK za 2015. godinu
  • 11 April 2016
  • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 05.04.2016. godine, razmatran je  Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2015. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je, u izvještajnom periodu, izvršila i u elektronskoj formi obradila 16.913 kontrola, zatim  9.393...

Saopštenje za javnost povodom ''Dječije nedjelje''
  • 16 Oktobar 2015
  • od KUIPTK

U skladu sa programom rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i propisima koji uređuju oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, obavještavamo javnost o sljedećem: U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“; broj 36/99, 54/04, 39/06 i...

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka