Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora tržišno-turističke inspekcije
  • 08 Juli 2015
  • od KUIPTK

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, u mješovitim timovima sa kantonalnim inspektorima rada za oblast radnih odnosa ove Uprave, u periodu od 01.04.2015.godine do 31.05.2015. godine, u punom kapacitetu, u prvoj i drugoj smjeni, kao i u dane vikenda (subota i nedjelja), vršili pojačani inspekcijski nadzor nad radom...

Saopštenje za javnost – Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora iz oblasti radnih odnosa
  • 08 Juli 2015
  • od KUIPTK

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su u mješovitim timovima sa kantonalnim tržišno-turističkim inspektorima ove Uprave, u periodu od 01.04.2015. godine do 31.05.2015. godine, u punom kapacitetu, u prvoj i drugoj smjeni, kao i u dane vikenda (subota i nedjelja), vršili pojačani inspekcijski nadzor nad radom...

Saopštenje za javnost - kontrola primjene propisa iz oblasti zaštite okolice i prirode
  • 13 April 2015
  • od KUIPTK

              U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, inspektor zaštite okolice i prirode će, u periodu 15.04.2015. do 15.06.2015. godine,  na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona, vršiti nadzor provedbe Zakona o zaštiti okoliša (“Sl. Novine F BiH”, broj: 33/03 i 38/09)“ i Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine F BiH”, broj: 33/03 i...

Saopštenje za javnost – kontrola proizvodnje, distribucije i ugradnje građevinskih proizvoda
  • 13 April 2015
  • od KUIPTK

       U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, urbanističko-građevinski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u periodu 15.04.2015. do 15.06.2015. godine, će vršiti  inspekcijski nadzor vezan za primjenu propisa iz oblasti proizvodnje i ugradnje građevinskih proizvoda kod pravnih i fizičkih lica na području Tuzlanskog...

  • 26 Mart 2015
  • od KUIPTK
Saopštenje za javnost - kontrola mesnica

U skladu sa Planom i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kantonalna veterinarska inspekcija planira izvršiti pojačane aktivnosti i kontrolu rada svih mesnica i drugih prodajnih...

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka