Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost povodom ''Dječije nedjelje''
  • 16 Oktobar 2015
  • od KUIPTK

U skladu sa programom rada kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i propisima koji uređuju oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, obavještavamo javnost o sljedećem: U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije BiH“; broj 36/99, 54/04, 39/06 i...

Saopštenje za javnost – pojačani inspekcijski nadzor tržišno-turističke inspekcije
  • 02 Oktobar 2015
  • od KUIPTK

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, te u skladu sa odredbama Programa i naredbe o pojačanom inspekcijskom nadzoru, a sa ciljem kontinuirane kontrole poštivanja zakonske regulative u poslovanju i sprečavanja svih oblika sive ekonomije na području Tuzlanskog kantona, kantonalni tržišno-turistički inspektori će počev od 05.10.2015. godine, ...

Saopćenje za javnost – Pojačani inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa
  • 02 Oktobar 2015
  • od KUIPTK

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, te odredbama Programa i Naredbe o pojačanom inspekcijskom nadzoru, počevši od 5.10.2015.godine, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa, vršiti će pojačani inspekcijski nadzor koji će se odnositi prvenstveno na suzbijanja rada „na crno“ odnosno svih oblika radnog angažovanja osoba, suprotno odredbama...

Saopćenje za javnost povodom novog Zakona o radu
  • 02 Oktobar 2015
  • od KUIPTK

Ovim putem obavještavamo poslovne subjekte i javnost da je 20.8.2015.godine, stupio na snagu novi Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 62/15), a danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestao je važiti Zakon o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), pri čemu će se samo postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika, započeti prije stupanja na snagu novog Zakona...

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka