Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti inspekcije rada za oblast radnih odnosa

  • vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast radnih odnosa i u skladu sa ovlaštenjima  i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom
  • postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje  inspekcijskog nadzora u vezi povreda prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti 
  • blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima dostavljanje pismenih obavijesti, podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora
  • kontrola  zapošljavanja i prekida radno-pravnog odnosa 
  • kontrola radno-pravnog položaja i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obračun i isplata plaća, radno vrijeme, odmori, dopusti i dr.)
  • kontrola obaveza poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje
  • kontrola  zapošljavanja stranaca
  • kontrola zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog odnosa
  • izrada  mjesečnih  izvještaja i njihovo dostavljanje glavnom kantonalnom inspektoru
  • učestvovanje u izradi analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti rada i zapošljavanja
  • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim       zakonima i drugim  propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Kantonalne uprave

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka