Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – usvojen izvještaj o radu KUIPTK za 2014. godinu

   Na 39. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.01.2015. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

   U izvještajnom periodu su, usprkos brojnim objektivnim ograničenjima i barijerama, postignuti najbolji rezultati od kada postoji Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Aktivnosti i rezultati Uprave na suzbijanju sive ekonomije i stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, prepoznati su i pohvaljeni od strane cjelokupnog sastava Vlade Tuzlanskog kantona.  

   Planirani broj kontrola, u izvještajnom periodu je nadmašen za 4.603 kontrole, što predstavlja procentualni prebačaj plana od 39,5%. Inspektori i uposlenici Uprave su izvršili i elektronski obradili 16.253 kontrole i 9.918 predmeta zavedenih u Djelovodnik predmeta i akata. Ukupan broj od 26.171 obrađenih predmeta sadrži ukupno 83.400  akata.
    Promatrajući rezultate 2014. godine u odnosu na prethodnu godinu, izvršena je 1.771 kontrola više, što predstavlja  povećanje od 12,2 procenta. Kada su u pitanju predmeti zavedeni u Djelovodnik, obrađen je 1.051 predmet više nego u 2013. godini, što predstavlja relativno povećanje od 11,9 procenata.
   Ukupan broj od 16.253 kontrole sadrži 9,464 redovna pregleda, 1.612 pregleda po predstavkama, 3.635 kontrolna pregleda i 1.542 pregleda po zahtjevima stranaka, pri čemu se procent od 63,5%  redovnih pregleda (u apsolutnom iznosu 6,009) odnosi na pravna lica.
   Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata nadzora, njih 11,378 (procentualno 70%) je imalo uredne nalaze i protiv njih nisu poduzimane nikakve mjere, dok je 4,199 subjekata nadzora (25,8%) bilo u prekršaju. Subjektima u prekršaju su izdana 992 rješenja o zabrani rada, što je za 364 rješenja (ili 34,9%) više nego u istom izvještajnom periodu prethodne godine. Od ukupno 992 zabrane rada, njih 187 je izdano subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, što je za 38 zabrana (ili 25,5%) više nego u prethodnoj godini. U 77 slučajeva (5,5% više nego u prethodnoj godini), subjektima nadzora koji se nisu pridržavali izrečena mjere zabrane rada ili se ta mjera morala obligatorno provesti,  izvršeno je pečaćenje prostorija kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere.
  Osim navedenog, u izvještajnom periodu je izdano 3,069 rješenja iz raznih upravnih oblasti (za 569 ili 22,8% više nego u prethodnoj godini), uključujući 22 rješenja i potvrde o privremenom oduzimanju robe vrijednost 20.636,61 KM, kao i 27 rješenja o stavljanju robe van prometa vrijednosti 868.797,75 KM.
   Ukupno gledano, u  izvještajnom periodu, u svim upravnim oblastima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je naložila, izrekla i donijela 12.310 upravnih i drugih mjera.

   Kada su u pitanju prekršajne mjere, podneseno je 15 krivičnih prijava i 15 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te izdano 1.270 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 793.530,00 KM (za 150.510,00 KM više nego u prethodnoj godini).

  Kontrolišući ukupno 11.382 radno angažovane osobe, inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite su pronašli 826 osoba angažovanih suprotno odredbama Zakona o radu. Kao pozitivan rezultat djelovanja tih kontrola, do momenta zaključenja ovog izvještaja,  poslodavci su po nalogu inspektora zaključili pojedinačne ugovore o radu sa 675 osoba i izvršili njihovo prijavljivanje Federalnom zavodu PIO/MIO i Zavodu za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.

   U poređenju sa ostalim upravama i inspektoratima, izuzetni rezultati Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona su rezultat uvođenja novih procesnih i organizacijskih struktura, unapređenja sposobnosti i poslovne kulture uposlenika, te korištenje savremenih softverskih rješenja elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora,  i kao takvi su prepoznati i pohvaljeni od strane cjelokupnog sastava Vlade Tuzlanskog kantona.
 
Integralni sadržaj Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, kao i izvještaji komisija Skupštine Tuzlanskog kantona koje su usvojile predmetni izvještaj, dostupni su u nastavku.
 

Izvještaj KUIPTK za period 01.01. - 31.12.2014. godine

Izvještaj Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

Izvještaj Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

Izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka