Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost - božica pravde misli drugačije

Djelujući u objektivno složenom poslovnom ambijentu, koji karakteriše značajan udio sive ekonomije, nedosljednost u primjeni važećih zakona u poslovanju, ali i nedovoljna efikasnost i stabilnost zakonske regulative,  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti  primjenjuje edukativne, preventivne i u krajnoj liniji zakonom propisane represivne mjere.

Razumljivo je da neizostavna primjena zakonom definiranih represivnih mjera,   kod dijela sankcioniranih poslovnih subjekata može uzrokovati neprimjeren negativan odnos prema Upravi, ali  dodatnu nezasluženu dozu negativne percepcije javnosti  o radu Kantonalne uprave, njenog direktora  i  uposlenika, prouzrokovalo je javno objavljivanje nekih negativnih informacija o njihovom radu. 

Ishod sudskih postupaka vođenih tim povodom, čije su presude dostupne na kraju ovog saopštenja, jasno ukazuje na neutemeljenost javno iznesenih negativnih navoda i istovremeno pružaju  jasne indicije da iza javno iznesenih neistina stoje neki bivši, a moguće i aktualni uposlenici Uprave. Necivilizirana je i neprihvatljiva pojava da se lično nezadovoljstvo pojedinih uposlenika, bivših ili sadašnjih, manifestira javnim iznošenjem neistina o organizaciji rada u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, prouzrokuje negativne posljedice na status i uslove rada Uprave, njenog direktora, inspektora i ostalih uposlenika, te umanjuje vrijednost rezultata Uprave, koji su izuzetni kako u kantonalnim tako i u federalnim okvirima. 

Kao dodatna potvrda neutemeljenosti javno iznesenih kritika, ali i dokaz da se radi o respektabilnoj administrativnoj ustanovi, koja redovno postiže najbolje rezultate od svih uprava u Federaciji Bosne i Hercegovine,  mogu poslužiti i pisane pohvale o radu i rezultatima rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, upućene premijerima Tuzlanskog kantona od strane direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Predmetne pohvale su dostupne u nastavku.

Osim zavidnih rezultata rada, djelovanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona karakteriše transparentnost, objektivan i korektan odnos prema uposlenicima baziran isključivo na ocjeni nivoa organizacione kulture, odnosno na sposobnostima i rezultatima rada. Kao dokaz mogu poslužiti rješenja Odbora državne službe za žalbe, donesena povodom subjektivnog nezadovoljstva pojedinih uposlenika godišnjom ocjenom rada. Uz uvažavanje prava pojedinaca na zaštitu ličnih podataka, predmetna rješenja su dostupna u nastavku.

      Prilog:

1 -  Kopija pisane pohvale radu i rezultatima rada KUIP TK u 2014. godini

2 -  Kopija pisane pohvale radu i rezultatima rada KUIP TK u 2012. godini

3 -  Rješenje broj 01-34-295/14 Odbora državne službe za žalbe po žalbe uposlenika na   ocjenu rada

4 -  Rješenje broj 01-34-363/14 Odbora državne službe za žalbe po žalbe uposlenka na ocjenu rada

5 -  Rješenje broj  01-34-509/14  Odbora državne službe za žalbe po žalbe uposlenika  na ocjenu rada

6 -  Kopija presude br. 32 0 P 169910 13 P  od 10.06.2014. godine

7 -  Kopija presude br. 32 0 P 172916 13 P  od 26.09.2014. godine

8 -  Kopija zapisnika o sudskoj nagodbi, sastavljenog dana 21.11.2013 u Općinskom sudu Tuzla

9 -  Kopija zapisnika o sudskoj nagodbi, sastavljenog dana 13.01.2015. godine  u Općinskom sudu Kalesija

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka