Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

     U kontinuiranim naporima za unapređenje efikasnosti, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona nastoji planiranjem, realizacijom i praćenjem rezultata planiranih aktivnosti,  uvećati rezultate svog djelovanja i time uticati na unapređenje i poboljšanje zakonskog okvira koji definiše uslove poslovanja, unapređenje cjelokupnog poslovnog ambijenta i suzbijanje svih pojavnih oblika sive ekonomije, koji su na prostoru Tuzlanskog kantona prisutni u skoro svim nadziranim upravnim oblastima.
     Program rada Uprave je kreiran na osnovu Ustavnih i zakonskih nadležnosti inspekcijskih službi Tuzlanskog kantona u vršenju upravnih i stručnih poslova inspekcijskog nadzora i isti predstavlja dokument u kome su jasno i precizno prikazane sve radnje i poslovi koji se planiraju realizovati u 2015. godini, kako po osnovnim organizacionim jedinicama, tako i po inspekcijama nadležnim za upravne oblasti koje nadzire ova Uprava.
     Sačinjen  na osnovu obaveznog, zakonima propisanog kontinuiteta pregleda određenih subjekata nadzora, na osnovu potreba za sprovođenjem kontrole poštivanja zakona i na osnovu dosadašnjih iskustava u provođenju inspekcijskog nadzora po oblastima iz nadležnosti Uprave, Program rada za 2015 godinu je usaglašen sa programskim opredjeljenjima resornih kantonalnih i federalnih ministarstava u dijelu analitičko – operativnih programa rada Inspektorata, čije zakone i propise nadziru inspekcije ove Uprave.
     U nastojanju da načinom svog djelovanja uspostavi partnerski odnos sa poslovnim i javnim sektorom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona nastoji svoje djelovanje učiniti što transparentnijim. Stoga je u nastavku dostupan integralni sadržaj Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.
 
                                                                                                                 Direktor:
                                                                                                  mr. sc. Besim Duraković dipl.oec.
 

Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka