Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopćenje za javnost – kontrola radnog angažovanja osoba

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, počevši od 01.04.2015. godine, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa će  vršiti  pojačani inspekcijski nadzor, usmjeren prvenstveno na suzbijanje rada „na crno“, odnosno suzbijanje svih oblika radnog angažovanja osoba suprotno odredbama zakona koji regulišu navedenu oblast.

Inspekcijski  nadzor će biti vršen na  području Tuzlanskog kantona, pri čemu će biti obuhvaćeni subjekti nadzora bez obzira na vrstu djelatnosti koju obavljaju.

Tokom inspekcijskog nadzora, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa će  kontrolisati primjenu  odredbi zakona koji se odnose na:

 1. Posjedovanje urednih isprava za obavljanje djelatnosti;                                                                                      
 2. Radno pravni status angažovanih osoba u skladu sa odredbama Zakona o radu, odnosno radno angažovanje stranih državljana prema odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. U slučaju da kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa utvrdi da su zatečene osobe  radno angažovane suprotno odredbama gore navedenih zakona,  izdati će prekršajni nalog i rješenjem narediti poslodavcu da reguliše radno pravni status angažovanog lica, odnosno postupiti u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca; 

Svi subjekti nadzora kod kojih se utvrdi nezakonito radno angažovanje osoblja, biti će sankcionisani u skladu sa odredbama člana 139a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“  broj: 43/99, 32/00 i 29/03) i to:

 • poslodavac-pravno lice, novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM, 
 • poslodavac - fizičko lice novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.500,00 KM,
 • odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM. 

Svi subjekti nadzora kod kojih se utvrdi nezakonito postupanje (zaposle stranca bez radne dozvole, ne zaključe ugovor o radu ili ugovor o obavljanu  privremenih i povremenih poslova u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca odnosno Zakona o radu, produže rad nakon prestanka važenja radne dozvole i dr.) biti će sankcionisani u skladu sa odredbama člana 24. Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“ broj 111/12), i to:

 • poslodavac-pravno lice, novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM,
 • odgovorno lice kod poslodavca, novčanom kaznom od 1000,00 KM do 3.000,00 KM,
 • poslodavac – fizičko lice novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Osim toga, navedenim zakonom je propisano da poslodavcu koji ponovi navedene prekršaje, nadležna inspekcija može izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest (6) mjeseci. 

Spisak osoba, radno angažovanih  suprotno odredbama gore navedenih Zakona, dostaviće se JU Služba za zapošljavanje TK-a radi provjere da li su navedene osobe evidentirane kao  nezaposlene, te radi eventualnog „brisanja“ sa iste, a u skladu sa zakonskim propisima koja regulišu navedenu oblast. 

    3. Poštivanje odredbi Zakona o radu koje se odnose na sljedeće:

 • radno vrijeme – prekovremeni rad zaposlenika
 • odmori i odsustva (dnevni, sedmični, godišnji)
 • isplata plaća (rok za isplatu plaća i visina isplate plaća)
 • ugovori o radu ( bitne podatke koje ugovor mora sadržavati)
 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima (uvjeti za zaključivanje i sadržaj ugovora). 

Napominjemo da su, u skladu sa odredbama člana 140. Zakona o radu, za nepoštivanje zakonskih odredbi navedenih pod tačkom 3. ovog saopćenja, propisane  kazne za prekršaj:

 • za poslodavca - pravno lice, novčana kazna od 1.000,00 KM do 7.000,00 KM, 
 • za poslodavca - fizičko lice novčana kazna od 500,00 KM do 2.500,00 KM,
 • za odgovorno lice u pravnom licu, novčana kazna od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

 Na kraju upozoravamo sve subjekte nadzora, da svoje poslovanje usklade sa važećom zakonskom regulativom i tako izbjegavanu nepotrebne  neugodnosti  i nepotrebne finansijske izdatake.

                                                                                                                            Direktor:

                                                                                                               mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka