Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – pojačani inspekcijski nadzor iz domena tržišno-turističke inspekcije

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, a sa ciljem kontrole poštivanja zakonske regulative u poslovanju i sprečavanja svih oblika sive ekonomije na podučju Tuzlanskog kantona, kantonalni tržišno-turistički inspektori će, od 01.04.2015. godine,  vršiti pojačani nadzor nad poštivanjem odredbi člana  Zakona o unutrašnjoj trgovini (''Sl. novine FBiH'' broj 40/10), Zakona o fiskalnim sistemima (''Službene novine FBiH'' broj 81/09), Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (''Službene novine FBiH'' broj 35/09), Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Službene novine FBiH'' broj 32/09) i drugih propisa koji regulišu pojedine oblasti koje će biti predmetom inspekcijskog nadzora.

Koristimo priliku da subjekte nadzora  informišemo da će preraspodjelom radnog vremena  inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK,  inspekcijski nadzor biti vršen radom inspektora u dvije smjene i u dane vikenda, na cijelom području Tuzlanskog kantona.

Kantonalni tržišno–turistički inspektori će vršiti inspekcijski nadzor sa akcentom na primjenu odredbi zakona koji se odnose na:

 1. Posjedovanje odobrenja nadležnog organa ili upisa u sudski registar za obavljanje određene djelatnosti;
 2. Posjedovanje fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima;
 3. Izdavanje računa kupcima za prodati proizvod ili izvršenu uslugu;
 4. Posjedovanje vjerodostojne dokumentacije iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom;
 5. Posjedovanje i ažurnost vođenja poslovne dokumentacije.

Za subjekte nadzora kod kojih budu utvrđeni prekršaji po navedenim kriterijima zakonom su predviđene su slijedeće novčane kazne:

 1. Po članu 63. stav 1. tačke e, d, f, g  Zakona o unutrašnjoj trgovini (''Službene novine FBiH'' broj  40/10):
 • Za pravno lice, u iznosu 3000,00 KM do 15.000,00 KM,
 • Za odgovorno lice u pravnom  licu, u iznosu 400,00 KM do 2000,00 KM ,
 • Za fizičko lice, u iznosu od 500,00 KM do 1500,00 KM .
 1. Po članu 52. stavovi 1, 2 i 3  Zakona o fiskalnim sistemima (''Službene novineFBiH''broj 81/09):
 • Za pravno lice, u iznosu 2.500,00 KM  do 20.000,00KM ,
 • Za odgovorno lice u pravnom licu, u iznosu 1000,00 KM  do 3000,00 KM ,
 • Za fizičko lice, u iznosu od 3.000,00KM  do 10.000,00 KM .
 1. Po  članu 63. stav 1,2 i 3 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Službene novine FBiH ''broj  32/09):
 • Za pravno lice, u iznosu 1500,00 KM do 15 000,00 KM ,
 • Za odgovorno lice,  u iznosu 1.000,00 KM do 3.000,00 KM ,
 • Za fizičko lice, u iznosu 150,00 do 1.500,00 KM.

Uz edukativni i preventivni  karakter  ovog saopštenja, kojim smo nastojali upoznati i podsjetiti subjekte nadzora na njihove obaveze koje proističu iz važećih zakona,  istovremeno ih upozoravamo da će tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na prekršioce primjenjivati zakonom pedviđene represivne mjere.  Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora da svoje poslovanje pravovremeno usklade sa važećim propisima i time izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove.

 

                                                                                                                            DIREKTOR

                                                                                                        mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.            

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka