Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma
 • 19 Novembar 2018
 • od KUIPTK

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je...

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2018. godine
 • 27 Septembar 2018
 • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 26.09.2018. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.   I pored brojnih objektivnih ograničenja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.766...

Javna rasprava na Nacrt Zakona o inspekcijama TK
 • 14 Avgust 2018
 • od KUIPTK

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije...

Izvještaj o radu za 2017. godinu
 • 28 Mart 2018
 • od KUIPTK

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943...

 • 12 Februar 2018
 • od KUIPTK
Program rada za 2018. godinu

Na svojoj 109 redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Program rada...

 • 31 Avgust 2017
 • od KUIPTK
Kurban Bajram 2017

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 30 Mart 2017
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIP TK za 2016. godinu

Na 33. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj dana 24.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016....

 • 06 Mart 2017
 • od KUIPTK
Programa rada KUIP TK za 2017. godinu

Na svojoj 67 redovnoj sjednici, održanoj 03. marta 2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.Program rada Kantonalne...

Saopštenje za javnost – kontrola izgradnje, rekonstrukcije i sanacije niskonaponskih elektrodistributivnih mreža

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2015. godinu, a na osnovu Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (''Sl. novine TK'' broj: 4/03 i 4/08) i Zakona o električnoj energiji (''Sl. novine FBiH'' broj 66/13),  kantonalni elektroenergetski inspektori će u skladu sa svojim ovlaštenjima, u  periodu od 15.04. do 15.06.2015. godine, vršiti nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom niskonaponskih elektrodistributivnih mreža na području svih općina Tuzlanskog kantona.

      Prema Zakonu o električnoj energiji FBiH (''Sl. novine FBiH''  broj 66/13) i Opštim uslovima za isporuku električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, obaveze distributera operativnog sistema su da, do kraja 2017. godine, dovede kvalitet isporučene električne energije  u sklad sa evropskim standardima EN 50160.

     Za sve tehničke nedostatke i nepravilnosti utvrđene tokom nadzora, inspektori će izdavati rješenja o otklanjanju nedostataka u određenim rokovima, sukladno čl. 12. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (''Sl. novine TK'' broj: 04/03 i 04/08). Ukoliko nedostaci mogu dovesti u opasnost život i zdravlje ljudi, proizvesti veće materijalne štete ili ometati rad drugih postrojenja i sistema, inspektori će rješenjem zabraniti upotrebu i korištenje elektroenergetskih objekata ili postrojenja, sukladno čl. 13. stav 1, tačka 2 Zakona.

      Neizvršavanje rješenja o otklanjanju nedostataka predstavlja prekršaj po čl. 15. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (''Sl. novine TK'' broj:  04/03 i 04/08), za koji je propisana kazna u iznosu 500,00 do 5.000,00 KM za pravno i 100,00 do 500,00 KM za odgovorno lice.

      Nepostupanje po rješenju o zabrani upotrebe i korištenja elektroenergetskih objekata ili postrojenja, predstavlja prekršaj po čl. 14. Zakona o elektroenergetskoj inspekciji, za koji je propisana kazna u iznosu 2.000,00 do 8.000,00 KM za pravno i 200,00 do 2.000,00 KM za odgovorno lice.

Apelujemo na subjekte nadzora da svoje poslovanje usklade sa važećim propisima, te da postupe po eventualnim rješenjima inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, i time izbjegnu eventualne neugodnosti i  nepotrebne finansijske izdatke.

                                                                                                                                               Direktor:

                                                                                                                           mr. sc. Besim Duraković dipl. oec. 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka