Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma
 • 19 Novembar 2018
 • od KUIPTK

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je...

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2018. godine
 • 27 Septembar 2018
 • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 26.09.2018. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.   I pored brojnih objektivnih ograničenja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.766...

Javna rasprava na Nacrt Zakona o inspekcijama TK
 • 14 Avgust 2018
 • od KUIPTK

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije...

Izvještaj o radu za 2017. godinu
 • 28 Mart 2018
 • od KUIPTK

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943...

 • 12 Februar 2018
 • od KUIPTK
Program rada za 2018. godinu

Na svojoj 109 redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Program rada...

 • 31 Avgust 2017
 • od KUIPTK
Kurban Bajram 2017

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 30 Mart 2017
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIP TK za 2016. godinu

Na 33. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj dana 24.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016....

 • 06 Mart 2017
 • od KUIPTK
Programa rada KUIP TK za 2017. godinu

Na svojoj 67 redovnoj sjednici, održanoj 03. marta 2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.Program rada Kantonalne...

Saopštenje za javnost – usvojen izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2015. godine

Na 11. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 30.09.2015. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2015. godine.

Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima poput:

 • nedostatka finansijskih sredstava u Budžetu TK za popunu upražnjenih radnih mjesta unutar Uprave,
 • nedostatka dodatnih budžetskih sredstva u Budžetu FBiH za poslove planiranog pojačanog inspekcijskog nadzora u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove Sarajevo, sa ciljem suzbijanja ''rada na crno'' i kontrolu ''fiskalnih sistema'',
 • ograničenja finansijskih sredstava koja su uzrokovala nedostatak potrošnih materijala, nemogućnost redovnog registrovanja i održavanja vozila, nemogućnost kontinuiranog održavanja računarske opreme,
 • česte kontrole rada Uprave od strane MUP-a TK, a po nalogu Tužilaštva TK i nadležnog suda, iako su razlozi za kontrolu, uglavnom bile anonimne, nedobronamjerne i ni na čemu utemeljene predstavke, što su u konačnici utvrdili i istražni organi i Tužilaštvo TK,
 • neobjektivnog i neutemeljenog medijskog pritiska na rad i zaposlenike Uprave, koji je značajno umanjivao postignute rezultate uprave i narušavao ugled svih uposlenih u ovoj Upravi,
 • broja  sati  (6.248) zaposlenika Uprave provedenih na bolovanju,

inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona su u ovom izvještajnom periodu ostvarili najbolje rezultate po broju izvršenih kontrola u istoriji postojanja ove Uprave.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.395 kontrola, zatim  5.668 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.352 predmeta, odnosno ukupno obradila 38.050 akata u tim predmetima, od čega je uradila 30.207 izlazna akta.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima  naložila, izrekla i donijela 6.057 upravnih i drugih mjera i akata. Izdato  je 835 rješenja o zabrani rada, od čega 147 zabrana rada izrečenih subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, a 688 ostalih zabrana. U 48 slučajeva je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada.

Izdato je 1.570 rješenja o nalaganju upravnih mjera, kako slijedi:

 • 1.509 rješenja o otklanjanju nedostataka,
 • 12 rješenja i potvrda o oduzimanju robe u vrijednosti od 3.253,60 KM,
 • 12 rješenja i potvrda o stavljanju robe van prometa u vrijednosti od 25.519,70 KM,
 • 37 ostalih rješenja.

Istovremeno je izdato  3.207 uvjerenja i isprava, te 445 ostalih mjera i akata.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  podnijela 5 krivičnih prijava i 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te izdala 1.008 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 599.890,00 KM.
Od ukupno 1.008 prekršajnih naloga, izdatih na prostoru Tuzlanskog kantona, u 86 slučajeva, u vrijednosti od 108.250,00 KM,  zatraženo je sudsko odlučivanje.
U izvještajnom periodu minimalna izrečena novčana kazna je izrečena u iznosu od 50,00 KM, a maksimalna izrečena novčana kazna izrečena je u iznosu od 10.001,00 KM. Prosječna izrečena novčana kazna  putem prekršajnog naloga u izvještajnom periodu iznosi 595,13 KM.
 
Od 9 riješenih predmeta po podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u svih 9 predmeta  izrečena je  zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj.
Kontrolišući ukupno 6.761 radno angažovanu osobu, inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite su pronašli 486 osoba angažovanih suprotno odredbama Zakona o radu. Kao pozitivan rezultat djelovanja tih kontrola, do momenta zaključenja ovog izvještaja,  poslodavci su po nalogu inspektora zaključili pojedinačne ugovore o radu sa 288 osoba i izvršili njihovo prijavljivanje Federalnom zavodu PIO/MIO i Zavodu za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.
 
Detaljniji uvid u izuzetne rezultate Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji su rezultat uvođenja novih procesnih i organizacijskih struktura, unapređenja sposobnosti i poslovne kulture uposlenika, te korištenje savremenih softverskih rješenja elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora,  omogućava dokument u nastavku.
 
           Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01. - 30.06.2015. godine
 
 
                                                                                                                          Direktor:
                                                                                                          dr. sc. Besim Duraković dipl. oec. 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka