Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu KUIPTK za 2015. godinu

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 05.04.2016. godine, razmatran je  Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2015. godine.
 
Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je, u izvještajnom periodu, izvršila i u elektronskoj formi obradila 16.913 kontrola, zatim  9.393 predmeta zavedena u Djelovodnik predmeta i akata, što ukupno iznosi 26.306 predmeta, odnosno ukupno su obrađena 83.873 akata u tim predmetima, od čega je urađeno 70.639 izlaznih akata.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  naložila, izrekla i donijela 10.750 upravnih i drugih mjera i akata. Izdato  je 1.131 rješenje o zabrani rada, od čega je 201  zabrana rada izrečena subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, a 930 ostalih zabrana. U 43 slučaja je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada.
 
Za detaljniji uvid u rezultate rada inspektora i ostalih uposlenika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona može poslužiti dokument u nastavku.
 
Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2015. godine
 
Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave u 2015 godini obezbijeđuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.
 
Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2015. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka