Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Pojačani inspekcijski nadzor na teritoriji Tuzlanskog kantona organizovan od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je aktivno sudjelovala u provođenju pojačanog inspekcijskog nadzora na području Tuzlanskog kantona, organizovanom od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.
Navedeni pojačani nadzor je organizovan je po Zaključku Vlade FBiH, prema kreiranim operativnim planovima za područje Federacije BiH, za period od 20.03. – 16.07.2017. godine,  dinamikom kojom je predvidjela trajanje od najmanje dvije sedmice u svakom kantonu Federacije BiH, a na način da, prilikom inspekcijskog nadzora, kantonalni inspektori konkretnog kantona budu pridruženi federalnim inspekcijskim timovima.
Aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora prvenstveno su bile usmjerene na suzbijanje „sive ekonomije“ i rada „na crno“, odnosno na suzbijanje nezakonitosti u poslovanju iz nadležnosti tržišne inspekcije i inspekcije rada, u oblasti prometa roba i usluga i oblasti rada i radnih odnosa.
Pojačani inspekcijski nadzor na području Tuzlanskog kantona je organizovan i proveden u periodu od 03.05. – 14.05.2017. godine, putem mješovitih timova sastavljenih od federalnih i kantonalnih tržišno-turističkih i kantonalnih inspektora rada za oblast radnih odnosa.

Tokom pojačanog inspekcijskog nadzora, kantonalni tržišno – turistički inspektori i kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa ove Uprave su izvršili ukupno 267 samostalnih kontrola.
Od ukupnog broja samostalnih kontrola, kantonalni tržišno – turistički inspektori su, u periodu od 03.05. – 09.05.2017. godine, obavili 68 kontrola i tom prilikom izrekli upravne i prekršajne mjere i to:
-        18 upravnih mjera – rješenja o privremenoj zabrani rada, zbog neposjedovanja odobrenja za rad i drugih zakonskih razloga,
-        57 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 58.150,00 KM, zbog utvrđenih prekršaja u poslovanju.
Pored navedenih kontrola, obavljenih tokom pojačanog inspekcijskog nadzora, kantonalni tržišno-turistički inspektori su učestvovali  u 53 kontrole, koje su samostalno proveli federalni inspektori.

Od ukupno 199 samostalnih kontrola, koje su kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa obavili u periodu od 03.05. – 14.05.2017. godine, bilo je 188 redovnih kontrola i 11 kontrolnih pregleda. Tom prilikom inspektori rada za oblast radnih odnosa su izrekli upravne i prekršajne mjere i to: 45 upravnih mjera – rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka i 40 rješenja o privremenoj zabrani rada, te zbog učinjenih prekršaja izdali 64 prekršajna naloga, u ukupnoj vrijednosti od 47.900,00 KM.
Tokom perioda pojačanog inspekcijskog nadzora izvršena je kontrola 699 radno angažovanih osoba, od čega je 641 radnik bio angažovan u skladu sa zakonom, dok je 58 radnika zatečeno u nezakonitom radnom angažmanu, odnosno radu „na crno“.
Do završetka pojačanog inspekcijskog nadzora jednom radniku je regulisan radno -  pravni status, na način da je poslodavac sa istim zaključio ugovor o radu i izvršio njegovo prijavljivanje na obavezno osiguranje.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka