Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu KUIP TK za 2021. godinu

Na 8. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 25.04.2022. godine i 57. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatran je i prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2021. godine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 14.091 kontrole procentualno 130% u odnosu na planirani broj,  zatim 7.599 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 21.690 predmeta, odnosno ukupno obradila 69.076 akata u tim predmetima, od čega je uradila 55.913 izlaznih akta.

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  naložila, izrekla i donijela 15.977 upravnih i drugih mjera i akata. Izdala  je 622 rješenja o zabrani rada, zatim 10.371 uvjerenja i isprava, te 1.865 rješenja iz raznih upravnih oblasti.

Inspektori rada za oblast radnih odnosa, inspektori rada za oblast zaštite na radu i socijalne zaštite, su na području Tuzlanskog kantona, izvršili ukupno 2.328 inspekcijska pregleda. Tom prilikom inspekcija rada izvršila je kontrolu 6.517 radno angažovanih osoba, od čega je 5.858 osoba bilo radno angažovano u skladu sa Zakonom, a 659 osoba je bilo radno angažovano suprotno odredbama Zakona o radu. Kao posljedica naprijed pobrojanih kontrola u izvještajnom periodu, po nalogu inspektora zasnovan je radni odnos sa 237 osoba, odnosno poslodavci su sa zaposlenicima zaključili pojedinačne ugovore o radu i izvršili njihovo prijavljivanje kod Federalnog zavoda PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.

Na osnovu prikazanih pokazatelja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, može se nedvosmisleno zaključiti da je ova Uprava, i pored brojnih ograničenja i barijera za realizaciju planiranih aktivnosti, u potpunosti izvršila sve planirane aktivnosti. 

Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave u za 2021 godinu omogućuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.

Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2021. godine

Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2021. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka